Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Zebranie dzielnicy - komisja uchwał i wniosków

13 marca 2013 r. miało miejsce zebranie Zarządu Dzielnicy Kęty Podlesie z mieszkańcami. Obecni również byli zaproszeni goście: Burmistrz Tomasz Bąk i jego zastępca Krzysztof Olejak. Na zebraniu poruszone zostały tematy ważne dla mieszkańców dzielnicy a wnioski z zebrania zostały zaprotokołowane i przekazane na dziennik podawczy Gminy Kęty.

W składzie: Urszula Włodarczyk, Bogusław Baścik, Łukasz Plewniak

 1. Zwiększyć  częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych w okresie letnim.
 2. Doświetlić chodnik pomiędzy domem nauczyciela a sklepem Pana Wawry.
 3. Ustawić kontenery (tzw. Dzwony) na odpady segregowane w okolicy stacji PKP w Kętach Podlesiu.
 4. Przebudować parking przy ulicy Żeromskiego w okolicy biblioteki, w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze i zmniejszenia ryzyka wypadku z udziałem dzieci przywożonych przez rodziców do prężnie działającej biblioteki.
 5. Rozwiązać problem nadmiernej ilości śniegu spychanego pod posesję Państwa Kunów (zamieszkałych na oś. Leśnym) przez służby drogowe, w trakcie odśnieżania dróg osiedlowych. Śnieg z ulic osiedlowych nie powinien być magazynowany na prywatnej posesji.
 6. Zabezpieczyć dwa pustostany na osiedlu Dębowym, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
 7. Odnowić elewację budynku biblioteki.
 8. Zagospodarować teren przed biblioteką.
 9. Zniwelować kąt wjazdu na ulicę jednokierunkową łączącą ul. Partyzantów i ulicę Szkolną. Obecny stan rzeczy uniemożliwia bezpieczne wykonanie manewru skrętu w prawo jadącym od ulicy Partyzantów, a chcącym dojechać do posesji usytuowanych przy drodze jednokierunkowej.
 10. Wystąpić z prośbą do właścicieli sieci Delikatesy Centrum o wybudowanie parkingu przy pawilonie w Kętach Podlesiu  (ul.  Partyzantów).
 11. Odprowadzić  nadmiar wody spływającej w czasie deszczu na działkę Pana Banasia (usytuowanej przy ul. Partyzantów)
 12. Przeprowadzić remont ulicy Smoliki.
 13. Zwiększyć wielkości środków finansowych będących do dyspozycji Zarządów Dzielnic w Gminie Kęty.
 14. Wykonać  nakładkę asfaltową  wjazdu na oś. Leśne.
 15. Przestawić słupy energetyczne umiejscowione w chodniku na ul. Szkolnej.
 16. Wystąpić do władz powiatowych o naprawę chodników na moście i naprawić inne uszkodzone chodniki w Dzielnicy Kęty-Podlesie.
 17. Przeprowadzić remont ul. Popiełuszki.
 18. Nie organizować zebrań mieszkańców w środy i piątki.
 19. Wykonać chodnik od ul. Szkotnia do ul. Baściki.
 20. W okolicy skrzyżowania ul. Partyzantów i ul. Szkotnia zlokalizować przejście dla pieszych oraz sygnalizację świetlną.

Wnioski przyjęto na ogólnym zebraniu mieszkańców Dzielnicy Kęty-Podlesie w dniu 21.03 2013 r.Odsłony: 3728
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...