Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej

Projekt „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego” skierowany jest do 140 osób, zamieszkujących województwo małopolskie, mających powyżej 30 roku życia, które są bezrobotne lub bierne zawodowo, a także znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych, 
 • o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet,
 • bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49, spośród których ponad 10% to osoby opiekujące się osobami zależnymi.

W realizowanym projekcie będzie możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

 • Indywidualne spotkania z doradcą klienta i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy
 • Specjalistyczne doradztwo zawodowe i psychologiczne
 • Kursy i szkolenia zawodowe
 • 3-miesięczne staże u pracodawców

Dodatkowo za udział w szkoleniu i stażu wypłacane jest stypendium. Odprowadzamy również składki na ubezpieczenie społeczne.

Wsparcia udzielane jest w dogodnym dla uczestników miejscu, najbliżej miejsca zamieszkania, w razie dojazdu do innego miejsca, zwracamy koszty dojazdu.

Więcej informacji odnośnie do naszego projektu znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  kompass-consulting.pl, a także pod numerem telefonu 519 764 235.

Projekt „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”, współfinansowany jest ze środków  Unii  Europejskiej  w ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Odsłony: 581
Autor Publikacji: KOMPASS INVEST SP. Z O. O., Data Publikacji: 2018-11-28 , Godzina Publikacji: 09:35

Kęty w obiektywie...