Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Podsumowanie projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kęty”

Wrzesień 2019 roku to ostatni miesiąc, w którym organizowane były szkolenia w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kęty”. Od lutego do końca września 2019 roku łącznie przeszkolone zostały 264 osoby.

Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w ramach modułu szkoleniowego „Działam w sieciach społecznościowych”, w których udział wzięły 133 osoby. Zaraz po tej tematyce usytuował się moduł „Moje finanse i transakcje w sieci”, dzięki któremu swoje kompetencje cyfrowe podniosło 95 osób. Następnie najchętniej wybierany był moduł „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, w którym uczestniczyły 24 osoby. Z kolei w module „Mój biznes w sieci” wzięło udział 12 osób.

W sumie zorganizowane zostały 22 szkolenia, w każdym uczestniczyło po 12 osób.

Wszyscy uczestnicy otrzymali niezbędne materiały dydaktyczne, tj. notes, długopis i pendrive 32 GB oraz certyfikat ukończenia szkolenia i pamiątkowy kubek.

Większość uczestników stanowiły kobiety. Pań biorących udział w zajęciach było 184, panów – 80.Projekt skierowany był do osób w przedziale wiekowym od 25 do 74 lat. Ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, największą grupę uczestników wyłoniono w kategorii wiekowej pomiędzy 44 a 64 rokiem życia. Nie zabrakło także osób starszych, w wieku powyżej 65 lat. Stanowiły one aż 19 % wszystkich uczestników.W ramach projektu zakupionych zostało 13 laptopów 2w1. Sprzęt ten, po zakończeniu szkoleń, trafił do Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

Realizacji projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 147 840,00 zł, które Gmina Kęty pozyskała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego  i świętokrzyskiego”.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.


Odsłony: 671
Autor Publikacji: Biuro Projektu, Data Publikacji: 2019-10-15 , Godzina Publikacji: 10:57

Kęty w obiektywie...