Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sołectwo Bulowice

 • Dane o sołtysie

Imię i nazwisko: Janusz Kruczała
Adres zamieszkania:
ul. Stara Droga 102
32-652 Bulowice

Tel: 502-495-627

 • Dane o składzie Rady Sołeckiej
 • Biczak Krzysztof
  Fabija Krzysztof
  Korzonkiewicz Grzegorz
  Matusiak Katarzyna
  Matyszkowicz Barbara
  Matyszkowicz Marek
  Niedziela Grzegorz
  Pilarczyk Sebastian
  Wenda Sabina
  Zięba Michał

  • Dane o składzie Komisji Rewizyjnej
  • Gałuszka Bożena
   Mamica Krzysztof
   Mizera Lucyna

   Adres:


   Budynek Przedszkola
   ul. Bielska 38
   32-652 Bulowice


   Dni i godziny dyżurów sołtysa:  


   wtorek od godz. 14:15 do godz. 15:30

   Sołectwo Bulowice liczy 4 988 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 95 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)


   Krótka historia Bulowic:
   opis niedostepny

   Jest to najliczniejsza w gminie wieś. Leży w dolinie potoku Bulówka na pograniczu z Pogórzem Śląskim wzdłuż drogi krajowej pomiędzy Kętami i Andrychowem. Obejmuje obszar o powierzchni 1860 ha. Nazwa wsi być może pochodzić od staropolskiego imienia Bul lub Bolek.

   Do 1179 r. ziemia bulowicka należała do ziemi krakowskiej, a po nadaniu przez Kazimierza Sprawiedliwego Mieszkowi, księciu opolskiemu kasztelanii bytomskiej i oświęcimskiej, rozpoczął się okres związków ze Śląskiem. W 1457 r. Janusz Oświęcimski sprzedał posiadłość królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. W końcu XVI wieku wieś należała do Wincentego Nicza - mieszczanina krakowskiego.

   Bulowice posiadają godło przedstawiające orła na tarczy z długim, zakręconym smoczym ogonem, które pochodzi z XVIII wieku. Symbolizuje ono boską wszechwładzę i potęgę, przeciwstawiającą się okrucieństwu, gwałtowi i złu.

   Legendy mówią, że św. Wojciech w czasie wędrówki z Węgier do Polski zatrzymał się w Bulowicach i wystawił tu kaplicę. Na miejscu tej kaplicy miał powstać kościół drewniany. Obecny kościół p.w. św. Wojciecha został postanowiony na początku XIX wieku.   Odsłony: 11745
   Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

   Kęty w obiektywie...