Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sołectwo Bulowice

 • Dane o sołtysie

Imię i nazwisko: Janusz Kruczała
Adres zamieszkania:
ul. Stara Droga 102
32-652 Bulowice

Tel: 502-495-627

 • Dane o składzie Rady Sołeckiej
 1. Józef Kruczała
 2. Jan Zięba
 3. Łukasz Pawiński
 4. Alicja Wojtyła
 5. Barbara Matyszkowicz
 6. Barbara Nowakowska
 7. Małgorzata Kiszczak
 8. Jan Sucheta
 9. Janina Sucheta
 10. Anna Prus
 • Dane o składzie Komisji Rewizyjnej
 1. Krzysztof Fabija
 2. Krzysztof Korzonkiewicz
 3. Renata Marszałek

Adres:


Budynek Przedszkola
ul. Bielska 38
32-652 Bulowice

Numer telefonu: (33) 845 35 13

Dni i godziny dyżurów sołtysa:  


wtorek od godz. 14:15 do godz. 15:30

Sołectwo Bulowice liczy 4 988 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 95 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)


Krótka historia Bulowic:
opis niedostepny

Jest to najliczniejsza w gminie wieś. Leży w dolinie potoku Bulówka na pograniczu z Pogórzem Śląskim wzdłuż drogi krajowej pomiędzy Kętami i Andrychowem. Obejmuje obszar o powierzchni 1860 ha. Nazwa wsi być może pochodzić od staropolskiego imienia Bul lub Bolek.

Do 1179 r. ziemia bulowicka należała do ziemi krakowskiej, a po nadaniu przez Kazimierza Sprawiedliwego Mieszkowi, księciu opolskiemu kasztelanii bytomskiej i oświęcimskiej, rozpoczął się okres związków ze Śląskiem. W 1457 r. Janusz Oświęcimski sprzedał posiadłość królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi. W końcu XVI wieku wieś należała do Wincentego Nicza - mieszczanina krakowskiego.

Bulowice posiadają godło przedstawiające orła na tarczy z długim, zakręconym smoczym ogonem, które pochodzi z XVIII wieku. Symbolizuje ono boską wszechwładzę i potęgę, przeciwstawiającą się okrucieństwu, gwałtowi i złu.

Legendy mówią, że św. Wojciech w czasie wędrówki z Węgier do Polski zatrzymał się w Bulowicach i wystawił tu kaplicę. Na miejscu tej kaplicy miał powstać kościół drewniany. Obecny kościół p.w. św. Wojciecha został postanowiony na początku XIX wieku.Odsłony: 10554
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...