Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sołectwo Łęki

 • Dane o sołtysie

Imię i nazwsko: Andrzej Drabek
Adres zamieszkania: 

ul. Klonowa 12, Łęki

32-651 Nowa Wieś

Telefon kontaktowy: 502-495-710

email: anandr@op.pl

 • Dane o składzie Rady Sołeckiej
 1. Edward Drabek,
 2. Krzysztof Kałużny
 3. Elżbieta Kwaczała
 4. Grzegorz Mądro
 5. Ewa Płonka
 6. Maria Zmudka-Bryzek
 7. Piotr Żmudka
 • Dane o składzie Komisji Rewizyjnej
 1. Czesław Blabuś
 2. Kinga Ficek
 3. Renata Matlak

Statut Sołectwa Łęki - [PDF - 77,6 KB]

Dane o siedzibie sołtysa

Adres:  

Budynek Przedszkola
ul. Parkowa 4,
Łęki, 32-651 Nowa Wieś

Numer telefonu: (33) 848 63 56

Dni i godziny dyżurów sołtysa

pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18:00 do godz. 19:00

Sołectwo Łęki liczy 1 310 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 6 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)

Krótka historia Łęk:
opis niedostepny
Wieś położona na prawym brzegu Soły, ok. 255 m n.p.m. Otoczona od zachodu wałami Soły, od wschodu obszernymi stawami, od północy i południa młynówkami odprowadzającymi wodę ze stawów do rzeki. Nazwa wsi jest pochodzenia topograficznego i oznacza podmokłą łąkę, zwykle porośniętą krzewami. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1404 r. i znajduje się w dokumencie wydanym przez księcia oświęcimskiego Jana III. W tym czasie istniał w Łękach folwark książęcy, który wraz z całą wsią przeszedł w 1457 r. na własność króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Do najważniejszych obowiązków mieszkańców wsi należała obsługa, naprawa i zarybianie stawów oraz odłowy i przewóz ryb do zamku. W XVI wieku istniała już przeprawa przez Sołę, w tym czasie folwark zatrudniał wyłącznie kobiety. W 1514 r. kmiecie z Wilamowic uzyskali od króla Zygmunta przywilej na wypas bydła na obszernych pastwiskach w Łękach. Pod koniec XVIII wieku Łęki wchodziły w skład folwarku w Bielanach. Wieś miała wielu właścicieli, w XIX wieku nabył ją baron Karol Larisch, dziedzic wielu innych majątków w okolicy. W 1889 r. przebywał w Łękach Henryk Sienkiewicz, który przyjaźnił się z Lucjanem Wrotnowskim, synem ówczesnego właściciela wsi. Lucjan był współwłaścicielem dziennika "Słowo", w którym Sienkiewicz drukował "Trylogię" i inne swoje powieści. Już przed I wojną światową Łęki były dobrze zagospodarowane. Znajdowały się tu dwa młyny wodne, dwie wytwórnie dachówek, gorzelnia, kilka kuźni, papiernia.


Odsłony: 8690
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...