Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sołectwo Malec

 • Dane o sołtysie

Imię i  nazwisko: Kazimierz Tolarczyk
Adres zamieszkania:

ul. Świętojańska 24, Malec

32-651 Nowa Wieś

Tel: 502-495-678
E-mail: 
kazimierz.tolarczyk@op.pl

 • Dane o składzie Rady Sołeckiej
 1. Mariusz Górowicz
 2. Krzysztof Michalski
 3. Roman Olejarz
 4. Józef Piecha
 5. Mariusz Pyka
 6. Grażyna Sokół
 7. Zbigniew Tlałka
 8. Wiesław Wyrwa
 • Dane o składzie Komisji Rewizyjnej
 1. Stanisława Juras
 2. Bolesław Paw
 3. Bronisława Płoszczyca
 • Dane o siedzibie sołtysa

Adres:
Dom Ludowy
ul. Jędrzejewskiego 16
Malec, 32-651 Nowa Wieś

Numer telefonu :  (33) 848 52 01

Dni i godziny dyżurów sołtysa

Pierwsza niedziela miesiąca od godz. 9:15 do godz. 10:30

Sołectwo Malec liczy 1 368 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 10 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)


Krótka historia Malca:
opis niedostepny

Wieś położona na zboczach doliny Potoku Maleckiego, zwanego też Babudą, 270 m n.p.m. Na początku XIV wieku wieś stanowiła własność szlachecką, następnie przeszła w ręce książąt oświęcimskich, którzy zbudowali tutaj niewielki gródek obronny. Odegrał on pewną rolę w okresie podjazdowych walk pomiędzy książętami a rycerzami króla polskiego. O Malec toczyły się liczne spory i procesy. W 1630 roku właściciel Mikołaj Wolski przekazał Malec w testamencie ufundowanemu przez siebie wcześniej Klasztorowi Kamedułów w Bielanach pod Krakowem. W 1784 r. cesarz austriacki Józef II odebrał wieś Kamedułom i przekazał ją na "fundusz religijny", po czym Malec został sprzedany w prywatne ręce. Po II wojnie światowej część majątku przejęła Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Zgoda".
Zimą 1940 r. zorganizowano w okolicy podziemny ruch ludowy, wywodzący się z przedwojennych działaczy Stronnictwa Ludowego. Ukazywał się tu tajny tygodnik pt. "Wiadomości podziemia". W czerwcu 1941 r. zorganizowano we wsi przyobozową grupę Batalionów Chłopskich w celu niesienia pomocy więźniom KL Auschwitz - Birkenau. Kierował nią Wojciech Jekiełek, który pełnił obowiązki komendanta powiatowego BCh, po nim kierownictwo grupy przejął Kazimierz Jędrzejowski z pobliskiego Osieka, aresztowany i zagazowany w KL Auschwitz. W Malcu został też aresztowany przez Gestapo przebywający tu tymczasowo "cichociemny" Stefan Jasieński, który zginął w obozie w styczniu 1945 r.

Za udział mieszkańców w antyhitlerowskim ruchu oporu w czasie II wojny światowej wieś została odznaczona w 1984 r. Krzyżem Walecznych.


Odsłony: 8580
Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

Kęty w obiektywie...