Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
 

Sołectwo Witkowice

 • Dane o sołtysie

Imię i nazwisko: Marian Zaręba
Adres zamieszkania:

ul. Starowiejska 6
Witkowice, 32-650 Kęty

Tel:  502-495-697

 • Dane o składzie Rady Sołeckiej
Grażyna Migdałek
Lucyna Mydlarz
Władysław Surma
Artur Suski
Teresa Wilk|
Władysława Zaręba
 • Dane o składzie Komisji Rewizyjnej
Zofia Łysek
Krystyna Niedziela
Paweł Radwan
  • Dane o siedzibie sołtysa

  Adres: 

  Remiza OSP
  ul. Dworska 1
  Witkowice, 32-650 Kęty

  Dni i godziny dyżurów sołtysa

  Druga niedziela miesiąca od godz. 11:00 do godz. 12:00

  Sołectwo Witkowice liczy 2 422 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały oraz 32 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy. (stan na dzień 31.03.2019 r.)

  Krótka historia Witkowic:
  opis niedostepny

  Wieś położona 300 m n.p.m. Pierwsza wzmianka pochodzi z pierwszej polowy XIV wieku. Funkcjonowały wówczas dwie nazwy: Mosgront lub Witkowicz. Pochodzenie pierwszej nazwy nie jest zrozumiałe, druga może kojarzyć się z Witkiem. W połowie XV wieku wieś miała 6 dziedziców, w tym tylko dwóch szlachciców. Według Jana Długosza w drugiej połowie tego wieku została opuszczona, po kilkudziesięciu latach ponownie zasiedlona i dziedzicami byli wówczas dwaj Witkowscy. W XVIII wieku wieś została podzielona na kilka części i pod koniec wieku było w niej czterech dziedziców.
  W XIV wieku stał już kościół p.w. św. Michała Archanioła, który stanowił siedzibę parafii. W drugiej połowie tego wieku opanowali go kalwini i przeznaczyli na zbór, który miał silne oparcie wśród miejscowych chłopów. Dopiero w 1659 r. kościół ostatecznie przywrócono katolikom i na nowo poświęcono. Kościół spłonął w noc wigilijną w 1975 roku, nowy, murowany powstał w latach 1977-1979.  Odsłony: 9400
  Autor Publikacji: , Data Publikacji: , Godzina Publikacji:

  Kęty w obiektywie...